Sự kiện Raklion – Boss Selupan

Giới thiệu sự kiện Raklion
- Sự kiện săn nhện (hay còn gọi la Raklion Hatchery Event) là một sự kiện thử thách đầy thú vị có từ phiên bản Season 6.

- Thời gian diễn ra sự kiện: khi có thông báo sự kiện bắt đầu trong game. Khi sự kiện được thông báo trong game thì bạn cần phải đi đến cổng trước khi bị đóng.

- Tọa độ: Map Raklion (175,25).

- Số người tham gia tối đa: 10 người.

- Phần thưởng: đồ Exl cao cấp (có thể rớt nhiều món).

raklion

1 – Cổng vào Raklion (Devias tọa độ 53,83)
2 – Khu vực an toàn
3 – Cổng vào Event Raklion Hatchery
4 – Cổng vào Selupan
5 – Selupan Boss

Tham gia sự kiện Raklion
Sự kiện bao gồm 3 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con.
- Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện.
- Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan.

raklionevent_02

Giai đoạn 1: tiêu diệt tất cả nhện con

raklionevent_03

 

Giai đoạn 2: Tiêu diệt tất cả trứng nhện để dụ Boss Selupan xuất hiện

raklionevent_04

Giai đoạn 3: Tiêu diệt Boss Selupan

Comments

comments

Bình luận