Hướng dẫn quay Wing 4 bằng video

Để TradeMix Wing 4 phải trải qua 2 bước:

I. Tạo Lông Vũ Pha Lê
- NPC : XoayWing (Cạnh Chaos Goblin)
- Nguyên Liệu : 1 Wing 3 + 9 + Luck + Opt
1 Bùa Kết Hợp Chaos
1 Ngọc Sáng Tạo
- Tỷ lệ thành công : 60%

II. Xoay Wing 4:
- NPC : Xuay Wing (Cạnh máy quay Chaos – Noria)
- Nguyên Liệu : 1 Lông Vũ Pha Lê
1 Bùa Kết Hợp Chaos
1 Ngọc Sáng Tạo
- Tỷ lệ thành công : 60%

Vi deo hướng dẫn :

https://www.youtube.com/watch?v=WTwLT6c03-U

 

Comments

comments

Bình luận