Hướng dẫn nâng cấp Item từ +1 lên +15

I. Nâng cấp Item từ +0 lên +6

Nâng cấp item từ 0 đến 6 các bạn sử dụng ngọc ước nguyện hoặc tâm linh. Sử dụng ngọc ước nguyện tỷ lệ 100% thành công, đối với ngọc tâm linh chỉ được 50% thành công.

nangcapdo1

 

II. Nâng cấp Item từ +7 lên +9

Để nâng cấp item từ +6 lên +9 bắt buộc phải dùng ngọc tâm linh.
Tỷ lệ nâng cấp sẽ được +25% thành công đối với những món item có “Luck”.

nangcapdo2

III. Nâng cấp Item từ +9 lên +15

Các bước thực hiện nâng cấp món đồ lên +10

1) Nói chuyện với Chaos Goblin (Yêu tinh sáng tạo)tại Noria (vị trí 180,100).

img_chaogoblin

2) Chọn mục “Kết Hợp Bình Thường”

3) Khi các ô chứa nguyên liệu xuất hiện (có 8×4 ô), bỏ vào:
• Món đồ +9 cần nâng cấp
• 1 viên Ngọc Chaos.
• 1 viên Ngọc Ước Nguyện – để nâng cấp lên +10
• 1 viên Ngọc Tâm Linh – để nâng cấp lên +10
• Chi phí sẽ được tự động tính toán cho lần ghép đó, nếu đồng ý, bạn chọn nút “Kết hợp”.

nangcapdo5

4) Nếu quá trình ghép thành công, món đồ cần nâng cấp sẽ tăng cấp độ lên +10

5) Nếu quá trình ghép bất thành, tất cả chi phí và nguyên liệu sẽ biến mất trừ khi bạn sử dụng “Bùa kết hợp Chaos” thì sẽ không bị mất đồ mà chỉ mất nguyên liệu.

* Tương tự khi cộng lên 11, 12, 13, 14, 15 bạn sẽ cần thêm mỗi cấp 1 Ngọc Ước Nguyện và 1 Ngọc Tâm Linh

nangcapdo3

 

Vi deo nâng cấp từ +0 lên +15 (Tỷ lệ 100%)

Comments

comments

Bình luận