Đường dẫn: Trang Chủ » Nhiệm Vụ

Nhiệm vụ cấp 3

quest_14

Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master) Nhiệm vụ Master Miêu Tả Cấp độ yêu cầu – Giai đoạn 1: Level 380 trở lên – Giai đoạn 2 và 3 : Level 400 Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220 Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc Nơi nhận […]

Nhiệm vụ cấp 1 & 2

quest_01

Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150) Nhiệm vụ 150 Miêu Tả Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31) Phần Thưởng – Chiến Binh thành Kỵ Sĩ – Phù Thủy thành Pháp Sư […]