Đường dẫn: Trang Chủ » Nâng cấp đồ

Hướng dẫn nâng cấp Item từ +1 lên +15

img_chaogoblin

I. Nâng cấp Item từ +0 lên +6 Nâng cấp item từ 0 đến 6 các bạn sử dụng ngọc ước nguyện hoặc tâm linh. Sử dụng ngọc ước nguyện tỷ lệ 100% thành công, đối với ngọc tâm linh chỉ được 50% thành công.   II. Nâng cấp Item từ +7 lên +9 Để […]