Đường dẫn: Trang Chủ » Hệ thống Sockets

Hướng dẫn hệ thống Socket

socket

HỆ THỐNG KHẢM NGỌC SOCKET A. Giới thiệu công việc – Giới thiệu các item mới được bổ sung. – Item mới được đưa vào như item có socket, hạt nguyên tố , khuôn, ngọc nguyên tố. B. Giới thiệu hệ thống 1. Giới thiệu – Bằng cách tách những option từ item trước đây, […]