Xếp hạng MU

Bảng xếp hạng các sever MU tại Việt Nam

Bảng Xếp Hạng Mu Online
TOP Tên Mu Banner Trang chủ Đánh giá
1 Mu Sài Gòn Banner1 http://musaigon.vn 8.5
2 Mu Kundun row2col2 row2col3 8.0
3 Mu Hà Nội row3col3 8.0
4 Mu Thiên Địa row4col2 row4col3 7.0
5 Mu LoL row4col2 row4col3 7.0

Top 1. Mu Sài Gòn

Điểm : 8.5

Top 2. Mu Hà Nội

Điểm : 8.0

Top 3. Mu Kundun

Điểm : 8.0

Top 4. Mu Thiên Địa

Điểm : 7.0

Top 5. Mu LoL

Điểm : 7.0