Tinh luyện Item

A. Cách tạo hòn đá của tạo hoá để gia cường Items :

- Bạn cần phải thu thập Đá Nguyên Thủy trong vương quốc ngầm Kanturu.
- Sau đó đến Vùng đất Kanturu_Remain ở tọa độ 140-188 để bước vào Tháp Tinh Luyện. (Cần phải chiến thắng được Nightmare)
- Tìm gặp NPC Elpis (78 – 174) chuyên tinh chế Đá Nguyên Thủy

tinhluyen1

- Chọn chức năng Tinh luyện Đá Nguyên Thủy
- Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh chế. Nếu thành công bạn sẽ nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa
- Tỉ lệ thành công là: 50%

B. Cách Tạo Đá Tinh Luyện: (Nâng cấp độ tính năng gia cường)
- Để tạo được Đá Tinh Luyện bạn cần phải có Item thường hoặc hoàn hảo.
- Người chơi gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida tọa độ 80-12.

tinhluyennpc

- Đá Tinh Luyện có 2 dạng là Đá Tinh Luyện Cấp Thấp và Đá Tinh Luyện Cấp Cao.
C. Phục hồi:
1. Mục đích
- Vì item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu
- Ngoài ra, khi người chơi không hài lòng với tính năng gia cường, họ có thể phục hồi để gia cường tính năng khác mà mình mong muốn.
2. Hướng dẫn:
- Người chơi gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida tọa độ 86-12.

cheris

- Khi quá trình Phục hồi thành công, tính năng gia cường sẽ biến mất và dòng chữ “không thể giao dịch” cũng sẽ mất theo đó.
- Tỉ lệ thành công của quá trình Phục hồi là 100%.

3. Lưu ý:
- Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.
- Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.
D. Gia cường Items 380

1. Định nghĩa:
- Ngoài các tính năng gia cường đã nêu trên còn có những loại tính năng gia cường đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
2. Phương thức thực hiện:
- Chuẩn bị: Item 380 cần gia cường, 1 Đá Tạo Hóa, 1 Đá Hộ Mệnh, 10 triệu Zen
- Nói chuyện với NPC Chaos Goblin ở Noria tọa độ 180-100
- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Items

- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.
- Nếu thành công item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện dòng tính năng ngẫu nhiên.

Comments

comments

Bình luận