Nhiệm vụ cấp 1 & 2

Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)

Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng - Chiến Binh thành Kỵ Sĩ
- Phù Thủy thành Pháp Sư
- Tiên Nữ thành Thánh Nữ
- Thuật Sĩ thành Thuật Sư

quest_01

NPC Sevina tại Devias(183,31)

Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn

- Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina

Cuốn sách đế vương: quest_02

+ Nơi tìm: Lost Tower 1

- Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
Chiến binh: thanh gươm gãy quest_03
Phù thủy: linh hồn phù thủy quest_04
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ quest_05
Thuật sĩ: con mắt Abyss quest_06

+ Nơi tìm: Lost Tower 7

 Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 – Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng - Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

 quest_07

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)

Tọa độ của NPC Marlon

Atlans ( 17,24 )
Devias ( 200, 47 )
Noria ( 169, 87 )
Lorencia ( 137, 86 )

- Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang quest_08 và giao lại cho NPC Marlon

+ Nơi tìm: Tarkan

- Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ quest_09 và giao lại cho NPC Marlon

+ Nơi tìm: Tarkan

Comments

comments

Bình luận