Hướng dẫn TradeMix Wing 3,4,5 và Season 8 bằng Video

Đây chỉ là cách Mix tại Mu Hà Nội, Mu Kundun,  Mu Sài Gòn, Mu LoL và 1 số MU khác.
Về Wing 3 thì các bạn vẫn có thể Mix bình thường qua Máy Quay Chaos ở Noria, cách thứ 2 để có Wing 3 đấy là TradeMix với NPC “Xuay Wing” tại Noria (Cạnh máy quay Chaos)

Để TradeMix Wing 3 cần các nguyên liệu sau:

- 1 Lông Vũ Condor
- 1 Linh Hồn Condor
- 1 Ngọc Sáng Tạo
- 1 Bùa Kết Hợp Chaos
+ Tỷ lệ thành công: 40%
Video hướng dẫn :

Để TradeMix Wing 4 phải trải qua 2 bước:

I. Tạo Lông Vũ Pha Lê
- NPC : Xoay Wing (Cạnh Chaos Goblin)
- Nguyên Liệu :
1 Wing 3 + 9 hoặc hơn + Luck + Opt
1 Bùa Kết Hợp Chaos
1 Ngọc Sáng Tạo
- Tỷ lệ thành công : 60%
II. Xoay Wing 4:
- NPC : Xuay Wing (Cạnh máy quay Chaos – Noria)
- Nguyên Liệu : 1 Lông Vũ Pha Lê
1 Bùa Kết Hợp Chaos
1 Ngọc Sáng Tạo
- Tỷ lệ thành công : 45%
Vi deo hướng dẫn :

Để TradeMix Wing 5 phải trải qua 2 bước:

I. Tạo Lông Vũ Bạch Kim
- NPC : Xoay Wing (Cạnh Chaos Goblin)
- Nguyên Liệu :
1 Wing 4 + 9 trở lên + Luck + Opt
1 Bùa Kết Hợp Chaos
1 Ngọc Sáng Tạo
- Tỷ lệ thành công : 55%
II. Xoay Wing 5:
- NPC : Xuay Wing (Cạnh máy quay Chaos – Noria)
- Nguyên Liệu :
1 Lông Vũ Bạch Kim
1 Bùa Kết Hợp Chaos
1 Ngọc Sáng Tạo
- Tỷ lệ thành công : 40%
Vi deo hướng dẫn :

Cuối cùng là cách TradeMix Wing Season 8 :

Nguyên liệu :
1 Wing 5 Luck +9 trở lên + opt
1 Lông Vũ Bạch Kim
1 Lông Vũ Pha Lê
1 Ngọc Sáng Tạo
1 Bùa Kết Hợp Chaos
Tỷ lệ thành công : 35%

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận