Hướng dẫn tính năng gia cường Item và đá tạo hóa

Ép dòng tính năng vàng Harmony (hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá của tạo hóa nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.

- Ba bước để Gia Cường Item:

+ Bước 1: Chế tạo Đá Tạo Hóa (Harmony)
+ Bước 2: Gia cường item / Phục hồi item
+ Bước 3: Nâng cấp tính năng

img_harmony

I. Chế tạo Đá tạo hóa

+ Bước 1: Thu thập Đá Nguyên Thủy (có thể tìm thấy khi đánh quái ở vùng đất Kanturu)

Đá nguyên thủy: img_gem

+ Bước 2: Tìm gặp NPC Elpis tại vùng đất Kanturu Remain (78:174) Khi đã tiêu diệt Maya và Nightmare trong sự kiên Tháp tinh luyện Kanturu

img_harmony_02

+ Bước 3: Chọn chức năng Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy. Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh Chế.

+ Nếu thành công: nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa.
+ Nếu thất bại: Đá Nguyên Thủy sẽ bị mất.
+ Tỉ lệ thành công: 80%.

img_harmony_03

II.a Gia Cường Item

- Sử dụng Đá Tạo Hóa đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.
- Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm dòng tính năng màu vàng.
- Lưu ý: vật phẩm đã gia cường không thể đem bán hoặc giao dịch với nhau.

Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ Khí

Loại Chi Tiết
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối thiểu Tăng sức sát thương tối thiểu của vũ khí.
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối đa Tăng sức sát thương đối đa của vũ khí.
Giảm sức mạnh yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Sức Mạnh.
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Nhanh Nhẹn
Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu) Tăng sức sát thương tối đa và tối thiểu.
Tăng sức sát thương chí mạng Tăng sức sát thương chí mạng.
Tăng lực đánh tuyệt chiêu Tăng sức sát thương của tuyệt chiêu cho nhân vật.
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác Tăng tỉ lệ tấn công chính xác cho nhân vật khi PVP.
Tăng tỷ lệ giảm SD Chỉ số sát thương được hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ được đánh thẳng vào máu, ứng với chỉ số đã định sẵn.Ví dụ: Nếu tỉ lệ giảm sức hấp thụ được tăng lên 5% thì chỉ số hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ giảm từ 90% xuống 85% và lượng máu bị mất của đối phương sẽ tăng từ 10% lên 15%.
Tăng khả năng loại bỏ SD Bỏ qua sức hấp thụ vào SD của đối phương và đánh thẳng vào máu. Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh Luyện.

Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủ

Loại Chi Tiết
Tăng sức phòng thủ Tăng sức phòng thủ
Tăng AG Tăng chỉ số nội lực tối đa
Tăng HP Tăng chỉ số máu tối đa
Tăng lượng phục hồi HP Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu
Tăng lượng phục hồi Mana Tăng tỉ lệ tự hồi phục mana
Tăng khả năng tránh đòn (PVP) Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác cho nhân vật khi PVP
Tăng mức giảm sát thương Tăng tỉ lệ giảm sức sát thương chí mạng của đối thủ
Tăng tỷ lệ SD Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên, ứng với chỉ số đã định sẵn, khi PvP.Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh luyện.Ví dụ: Nếu tỉ lệ tăng lên 5%, tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên sẽ tăng từ 90% lên 95% và lượng máu bị đánh trúng sẽ giảm từ 10% xuống 5%. 

 II.b Phục Hồi Item

- Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.
- Ngoài ra, item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu.

- Bước 1: gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida (86:12)

giacuong1

- Bước 2: Đặt vật phẩm cần phục hồi trạng thái ban đầu và chọn Phục Hồi (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường sẽ biến mất.

img_harmony_05

III. Nâng cấp tính năng

- Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

- Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.

- Cách tạo đá tinh luyện:

+ Bước 1: Gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida (80:12)

giacuong2

+ Bước 2: Đặt vật phẩm cần tinh chế vào
Đối với vật phẩm thường sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp thấp img_harmony_low
Đối với vật phẩm excellent sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp cao img_harmony_high

giacuong3

Bảng tính năng gia cường của vũ khí (trừ gậy)

giacuong4

Bảng tính năng gia cường của gậy

giacuong5

Bảng tính năng gia cường của giáp trụ

giacuong6

- Lưu ý:

+ Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.

+ Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.

Comments

comments

Bình luận