Hướng dẫn Event White Wizard – Phù thủy trắng

Hướng dẫn Event White Wizard – Phù thủy trắng Sub 1 – 8 – 9

Địa điểm :

- Lorencia

- Davias

- Noria

Thời gian : 0h00 2h00 … 22h00 Cách 2 tiếng 1 lần

Phần thưởng : Zen, Bless, Soul, Chaos, Nhẫn phù thủy …

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận