Hướng dẫn Event Sky (Thiên Giới) Sub 8-9

Hướng dẫn Event Sky (Thiên Giới) Sub 8-9

Địa điểm : Davias, Noria Sub 8-9

 

Thời gian : 1h05 13h05 19h05

Phần thưởng : Kundun, Đồ Thần, Set 380, Ngọc Level, Socket, May Mắn, …

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận