Hướng dẫn Event Rồng Vàng – Gold Dragon

Hướng dẫn Event Rồng Vàng – Gold Dragon

Địa điểm :

- Lorencia

- Davias

- Noria

Thời gian : 0h00 2h00 … 22h00 Cách 2 tiếng 1 lần

Phần thưởng : Box Kundun +1 +2 +3 +4 +5, Đồ Exc …

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận