Hướng dẫn Event Mùa Hè Summer Event 1-8-9

Hướng dẫn Event Mùa Hè Summer Event 1-8-9 ( Đèn Vận May)

Địa điểm :

- Lorencia : 205 125 (Cổng 3h)

Thời gian : 7h30 10h30 12h30 20h30 23h30

Phần thưởng : Zen, Bless, Soul, Chaos, Đồ Exc …

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận