Hướng dẫn Event Happy Hour : Giờ Vàng Mu Online

Hướng dẫn Event Happy Hour : Giờ Vàng – All Sub

Địa điểm :

- All Map

Thời gian : 8h05 20h05

Phần thưởng : Exp, Item Drop …

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận