Event Santa Kundun Davias Sub 9

Hướng dẫn Event Santa Kundun Davias Sub 9

Địa điểm : Sub 9

Davias 2 : 69 25
Davias 3 : 228 185
Davias 4 : 90 162

Thời gian : 1h45 8h45 12h45 21h45

Phần thưởng : Item Vpoint, Đồ Thần, Set 380, Ngọc Level, Socket, May Mắn, …

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận