Event Devil Square (Quảng Trường Quỷ) Sub 8-9

Hướng dẫn Event Devil Square (Quảng Trường Quỷ) Sub 8-9

Địa điểm : Sub 8-9

 

Thời gian : 1h00 3h00 -> 23h00 : Cách 2 tiếng có 1 lần

Phần thưởng : PCPoints, B C S, Exp, Medusa, Đồ full

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận