Event chiến trường Thiên Thân vs Ác Quỷ

Hướng dẫn Event chiến trường Thiên Thân vs Ác Quỷ

Địa điểm : Lorencia Sub 9 -> DeathMatch

Lorencia Sub 9 : 135 118 đăng ký

 

Thời gian : 1h45 8h45 12h45 21h45

Phần thưởng : Wcoin, Chaos

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận