Event Blood Castle (Huyết Lâu) Sub 8-9

Hướng dẫn Event Blood Castle (Huyết Lâu) Sub 8-9

Địa điểm : Sub 8-9

Thời gian : 0h30 2h30 -> 22h30 cách 2 tiếng có 1 chuyến

Phần thưởng : PCPoints, Chaos, Bless, Exp

Video hướng dẫn :

Comments

comments

Bình luận