Bảng Bug Agi của các nhân vật trong MU Online

DW AGILITY BUG

Evil Spirits

* 0 – 5700 > Sử dụng bình thường
* 5700 – 6550 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
* 6550 – 8200 > Sử dụng bình thường
* 8200 – 9820 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
* 9820 – 10700 > Không sử dụng được
* 10700 – 13250 > Sử dụng bình thường
* 13250 – 15700 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
* 15700 – 23250 > Không sử dụng được
* 23250 – 28250 > Sử dụng bình thường
* 28250 – 33200 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
* 33200 – 65534 > Không sử dụng được

Inferno

* 0 – 61700 > Sử dụng bình thường
* 61700 – 65534 > Không sử dụng được

Nova
(Sử dụng tốt khi Evil Spirits hoặc Inferno không sử dụng được)

* 9820 – 10700 = Sử dụng bình thường
* 33200 – 65534 = Sử dụng bình thường

DK AGILITY BUG

Twisting Slash

* 0 – 47040 > Sử dụng bình thường
* 47040 – 65534 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

ELF AGILITY BUG

MultiShot

* 0 – 23200 > Sử dụng bình thường
* 23200 – 25250 > Không sử dụng được
* 25250 – 37750 > Sử dụng bình thường
* 37750 – 56500 > Không sử dụng được
* 56500 – 65535 > Sử dụng bình thường

MG AGILITY BUG

Evil Spirit

* 0 – 11200 > Sử dụng bình thường
* 11200 – 12880 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
* 12880 – 16200 > Sử dụng bình thường
* 16200 – 19440 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
* 19440 – 21200 > Không sử dụng được
* 21200 – 26200 > Sử dụng bình thường
* 26200 – 31100 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng
* 31100 – 46200 > Không sử dụng được
* 46200 – 56200 > Sử dụng bình thường
* 56200 – 65535 > Sử dụng với Quái điểu/Phượng Hoàng

Twisting Slash

* 0 – 47180 > Sử dụng bình thường
* 47180 – 65535 > Sử dụng được nhưng không thấy Skill

Inferno

* 0 – 65535 > Sử dụng bình thường

Fireslash

0 – 32,767 > Sử dụng bình thường

Dark Lord Agility Bug

FIRESCREAM

0-2000 xài ngon(cuốc bộ+ngựa đều ok)
2k–2k5:ngồi ngựa
2k5–3k5:đánh xích lửa mà rs nhé
3k5:đánh tốt(cuốc bộ+ngựa đều ok)
3k5–5k2in lỗi,lại phải đánh xích lửa để rs rùi
5k3–5k5:đây là 1 trong những mức AGI đẹp nhất của DL
6k:ngồi ngựa
6k1—11k9k lại quăng xích vậy
12k:mức AGi đẹp thứ 2 của DL
13k8:mức AGI tới hạn của DL,tăng hơn nữa thì cứ thế mà quăng xích.

Lưu ý: Đây chỉ là tài liệu kham khảo, speed của găng tay với vũ khí cũng ảnh hưởng và tùy thuộc vào từng sever, có thể tăng giảm thêm 1 vài điểm nếu vẫn bị bug agi

Comments

comments

Bình luận